Buiten-gewoon werken

Aan de slag

Bij WEBO draait alles om vakmanschap. Als een kleinschalig, niet-geautomatiseerd bedrijf voeren wij het grootste deel van onze werkhandelingen handmatig uit, zonder de tussenkomst van machines. Dit stelt ons in staat om met zorg en precisie aan de klantbehoefte te voldoen.

Onze kleinschaligheid biedt unieke voordelen. We creëren een aangename werksfeer waarin onze medewerkers optimaal kunnen floreren. Iedereen krijgt de kans op een job die perfect aansluit bij hun capaciteiten en talenten. Onze werknemers zijn onderdeel van het team van vzw Borgerstein, met arbeidsvoorwaarden en lonen zoals in de rest van de sector, en hebben via de ondernemingsraad inspraak in de bedrijfsvoering.

Doelgroep­medewerker

Om aan de slag te gaan als werknemer in een maatwerkbedrijf, heb je een officiële erkenning nodig. Voor meer informatie over de voorwaarden en procedures kun je altijd terecht bij de werkwinkel van jouw stad of gemeente.

Daarnaast komen mensen die voldoen aan het SINE-statuut of begeleiding ontvangen van het OCMW ook in aanmerking voor werk binnen een maatwerkbedrijf. Deze instanties kunnen je verder helpen met de specifieke vereisten en stappen die je moet volgen om aan de slag te gaan.

Omkaderingslid

Om de tewerkstelling van onze doelgroepwerknemers optimaal te organiseren, zijn wij regelmatig op zoek naar mensen die ondersteunende en begeleidende functies willen vervullen.

Je kunt reageren op een vacature, maar ook een spontane sollicitatie is altijd welkom. Stuur gerust je cv en een begeleidende brief naar WEBO.

Opleiding

Binnen ons maatwerkbedrijf streven we ernaar onze werknemers volop kansen te bieden om hun competenties te ontwikkelen. Om hen optimaal te begeleiden, brengen we eerst hun vaardigheden in kaart. Vervolgens bekijken we samen met de monitoren welke vaardigheden verder ontwikkeld kunnen worden.

Aan het einde van het opleidingstraject willen we een helder overzicht hebben van de competenties en capaciteiten van elke werknemer. Op basis daarvan bepalen we welke functies het beste bij hen passen. Ons uiteindelijke doel is om de juiste persoon op de juiste plek te plaatsen, zodat iedereen zijn of haar volledige potentieel kan benutten.

Begeleiding op maat

De medewerkers van de Dienst Sociaal- en Arbeidsbeleid (DSAB) zijn verantwoordelijk voor de sociale begeleiding van werknemers met een arbeidshandicap. Ze bieden een luisterend oor bij problemen op de werkvloer en helpen medewerkers ook met administratieve, financiële of psychosociale kwesties. In sommige gevallen verwijzen ze, na overleg met de betrokken werknemer, door naar de juiste instanties.

Daarnaast beheert deze dienst het opleidingsbeleid van WEBO. Een belangrijke taak van DSAB is het begeleiden en ontwikkelen van onze doelgroepwerknemers, waarbij ze hen ondersteunen bij hun professionele groei en persoonlijke ontwikkeling.

Dienst sociaal- en arbeidsbeleid Els Goovaerts 015 29 45 85
 • Opvolging van maatwerkers
 • Sollicitaties
Dienst sociaal- en arbeidsbeleid Véronique Vervaet 015 29 45 83
 • Opvolging van maatwerkers
 • Vorming, training en opleiding (VTO)
 • Sollicitaties
Dienst sociaal- en arbeidsbeleid Jef Janssen 015 29 45 97
 • Opvolging maatwerkers
 • Stages en vakantiewerk
 • Sollicitaties
Dienst sociaal- en arbeidsbeleid Katleen Deckers 015 29 45 84
 • Coördinatie van de werkzaamheden en algemeen beleid van de dienst
 • Vacaturebeheer en sollicitaties
 • Opvolging maatwerkers

Stage en vakantiewerk

Stage

Elk jaar lopen leerlingen van BUSO-scholen (buitengewoon secundair onderwijs) stage in onze ateliers. Deze leerlingen volgen opleidingsvorm 2 en worden voorbereid op tewerkstelling in een maatwerkbedrijf. Tijdens hun stage op de werkvloer leren ze niet alleen nieuwe vaardigheden en taken, maar ook samenwerken met anderen. Hierbij krijgen ze begeleiding van onze monitoren en de Dienst Sociaal- en Arbeidsbeleid (DSAB).

Ben je geïnteresseerd in een stage bij ons? Neem dan via je school contact op met de DSAB op het nummer 015 29 45 84.

Vakantiewerk

Afhankelijk van het werkvolume is vakantiewerk voor studenten ook mogelijk. De minimumleeftijd hiervoor is 16 jaar. Ben je geïnteresseerd in vakantiewerk bij ons? Neem dan contact op met de Dienst Sociaal- en Arbeidsbeleid (DSAB) via het nummer 015 29 45 97.